1/8

La Casa Oryza està situada a la vora del poble d’Arnes, enmig d’un camp d’oliveres.

És la primera edificació d’un projecte que explora la sostenibilitat i la bioconstrucció per aconseguir una arquitectura respectuosa amb el medi ambient, amb un baix consum energètic, saludable i assequible.

L’habitatge rep el nom genèric de la planta de l’arròs (Oryza) perquè s’ha utilitzat la seva pellofa com a material de construcció en l’aïllament de tots els paraments. Aquest producte agrícola s’ha adquirit, per motius de proximitat, a les cambres arrosseres del Delta de l’Ebre.

L’habitatge produeix la seva pròpia energia amb un sistema de generació fotovoltaica. La Casa Oryza genera més energia de la que necessita.